Langue

Translate

Connexion

Vous avez déjà un compte? Connecter

Sawbo Fon: Solar Treating of Cowpea Seeds (accent from Benin)

Sawbo Fon: Solar Treating of Cowpea Seeds (accent from Benin)

by Barry Pittendrigh

6118 views - Submitted on Fri, 01/06/2018


Language:


Agtube et Access Agriculture ne sont pas responsables du contenu de cette vidéo

You can download this video here: https://sawbo-animations.org/video.php?video=//www.youtube.com/embed/-Rz... Nuvi ɖĕè e nɔ ylɔ́ ɖɔ̀ Bruches de niébé (Callosobruchus maculatus) ɔ̀ nɔ hin ayikún gblĕ hwenu e yà bo dŏ agɔ́ gŭdò ɔ̀. ɖŏ yεwunkwiyi dowu élɔ́ ɖĕè e hin ɔ e nan kpɔ́n ɖͻ alŏkàn ɖĕ yi nukon lĕ jĭ ɔ̀ mὲ ɔ̀, mì ɖó lĕè e na zăn hwezivɔ́ bó dó hù nuvi e nɔ dŏ tagbà nú ayikún lέ có bó e ná dŏ agɔ́ ɔ̀ zĕ xlɛ́ wε.


 
Nos Sponsors