Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

Tungkol sa Palay at Daga

Tungkol sa Palay at Daga

by IRRI RKB

12120 views - Submitted on Tue, 17/11/2015


Language:


Agtube and Access Agriculture are not responsible for the content of this video

Tungkol sa palay at daga: isang paunang gabay sa pamamahala o paghadlang ng pinsala ng daga na batay sa ekolohiya


Sa loob ng libu-libong taon, may mahalagang bahaging ginagampanan ang mga daga sa buhay ng tao. Sila ay maituturing na pinakamahalagang grupo ng mammals. Ibinabahagi ng video na ito ang mga malalaking epekto ng dagang-peste sa tao at palay.


Ipinapaliwanag ng video ang mga maka-ekolohiyang paraan at ang kahalagahan nito upang makontrol ang dagang-peste sa palayan na dinadaluyan ng irigasyon.


 
Our Sponsors