Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

Sawbo: Survival Gardening: Raised Planting Beds in Creole (accent from Haiti)

Sawbo: Survival Gardening: Raised Planting Beds in Creole (accent from Haiti)

by Barry Pittendrigh

7896 views - Submitted on Fri, 25/05/2018


Language:


Agtube and Access Agriculture are not responsible for the content of this video

You can download this video here: https://sawbo-animations.org/video.php?video=//www.youtube.com/embed/m8_... Yon bon fason pou pwoteje rekòt ou e pou amelyore rannman ou se pou fè jaden ak plat-bann leve. Teknik agrikòl sa a anpeche tè a vin twò pwès e li amelyore kalite tè a. Li kapab pwoteje plant ou yo pandan sezon kote gen twòp lapli. Videyo sa ap montre ou ki jan pou sèvi ak teknik sa ak ki jan pou ou kenbe nouvo plat-bann leve ou yo.


 
Our Sponsors