Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

Sawbo: Survival Gardening: Raised Planting Beds in Creole (accent from Haiti)

Sawbo: Survival Gardening: Raised Planting Beds in Creole (accent from Haiti)

by Barry Pittendrigh

3338 views - Submitted on Fri, 25/05/2018


Language:


You can download this video here: https://sawbo-animations.org/video.php?video=//www.youtube.com/embed/m8_... Yon bon fason pou pwoteje rekòt ou e pou amelyore rannman ou se pou fè jaden ak plat-bann leve. Teknik agrikòl sa a anpeche tè a vin twò pwès e li amelyore kalite tè a. Li kapab pwoteje plant ou yo pandan sezon kote gen twòp lapli. Videyo sa ap montre ou ki jan pou sèvi ak teknik sa ak ki jan pou ou kenbe nouvo plat-bann leve ou yo.


 
Our Sponsors