Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

Sawbo Creole: Survival Gardening: How to Create Compost (accent from Haiti)

Sawbo Creole: Survival Gardening: How to Create Compost (accent from Haiti)

by Barry Pittendrigh

8261 views - Submitted on Fri, 25/05/2018


Language:


Agtube and Access Agriculture are not responsible for the content of this video

You can download this video here: https://sawbo-animations.org/video.php?video=//www.youtube.com/embed/Un4... Ou kapab sèvi ak konpòs pou fè tè ou bay pi bon rannman. Ou kapab sèvi ak moso fèy, watè bèt ak rès manje ki soti nan kizin pou kreye konpòs. Konpòs ajoute bon jan nitriman ak matyè òganik nan tè a. Videyo sa ap esplike ki jan pou kreye ak ki jan pou konsève konpòs la.


 
Our Sponsors