Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

Pag-abono sa Panahon ng Pagsusuwi at Paglilihi

Pag-abono sa Panahon ng Pagsusuwi at Paglilihi

by IRRI RKB

6291 views - Submitted on Tue, 17/11/2015


Language:


Sino ang mas nakakaalam sa wastong nutrisyon para sa palay kung hindi ang palay mismo? Ipinakikilala si Ryza, ang nagsasalitang palay! Siya ang magsasabi sa inyo na ang wastong nutrisyon sa palay ay may kinalaman sa pagbibigay ng tamang sustansiya sa tamang dami at sa tamang oras.


Sundan ang mga kuwento ni Ryza at tuklasin na ang wastong nutrisyon para sa malusog na palay ay kasingdali ng mga letrang ATM.


Sa videong ito, ipapakita ang M sa ATM ng wastong nutrisyon - Mag-abono sa panahon ng pagsusuwi at paglilihi. Makakakuha ka ng impormasyon kung gaanong dami ng sustansiya ang dapat ninyong iabono sa dalawang mahalagang yugto na ito.


Para sa karagdagan impormasyon tungkol sa 'site-specific nutrient management' magtungo sa: http://www.irri.org/ssnm at http://youtu.be/3GbguNguk-8


Para sa karagdagan impormasyon tungkol sa internet at 'mobile-phone based applications' na nagbibigay ng rekomendasyon sa mga magsasaka para sa kanilang palayan, magtungo sa: http://www.irri.org/nmrice


Para sa karagdagan pang video tungkol sa 'Tales of Ryza the Rice Plant', magtungo sa: http://youtu.be/tkVNnZcF07o


Ilang bahagi ng script mula sa video: Sa patuloy na paglaki ng mga batang palay, dadaan ang mga ito sa dalawang mahalagang yugto na magkakaroon ng malaking epekto sa ani. Ang mga yugtong ito ay ang pagsusuwi at paglilihi. Sa loob ng dalawang yugtong ito, mangangailangan ang inyong palay ng nitroheno upang masapatan ang mabilis na paglaki ng mga ito.


Ang mga mahalagang yugto sa paglaki ng palay, kung saan mangangailangan ng karagdagang nitroheno, ay pagsusuwi na tinatayang 24 hanggang 30 araw pagkatapos ng lipat-tanim o sabog-tanim, depende sa inyong barayti, at paglilihi na tinatayang 60 araw bago sumapit ang anihan.


Produced by the International Rice Research Institute (IRRI; http://irri.org )


through the Irrigated Rice Research Consortium (IRRC; http://web2.irri.org/our-partners/networks/irrigated-rice-research-conso... )


in partnership with the Philippines Department of Agriculture and the Philippine Rice Research Institute (PhilRice)


with support from the


Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)


International Fertilizer Industry Association (IFA)


International Plant Nutrition Institute (IPNI)


International Potash Institute (IPI)


With the assistance and participation of


Ms. Maricar Alberto as the voice of Ryza


Mr. Manuel Marcaida III as the Narrator


Jun Correa

Scriptwriter


Jessieca Narciso

Videographer


Joseph Sandro


Video Editor

Isagani Serrano


Photographer

Holly Torres


Animator

Paul Hilario

Harris Tumawis

Cartoonists


Tess Rola

Script Editor


Isidro Tolentino

Fieldman/Driver


Dr. Roland Buresh

Executive Producer


 
Our Sponsors