Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

Ady aminy Striga

Ady aminy Striga

by AfricaRice

15073 views - Submitted on Tue, 08/12/2015


Language:


Agtube and Access Agriculture are not responsible for the content of this video

Ny ady amin’ny striga dia olana mahenika ny vary an-tanety any Afrika atsimon’ny Sahara.Ity horonan-tsary ity dia manazava ireo fitsipi-pambolena izay manampy ireo tantsaha hampihena ny olan’ny striga ao amin’ny tanim-boliny. Ny Iraiky amby roapolo (21) minitra ny horonan-tsary dia maneho ireo karazana fitsipika efatra (04) izay anisan’ny mampihena ny fihanaky ny striga :1. Ny fifadimbiasam-boly na ny fifampivadiam-boly, izay mampiditra ireo karazana legiominezy2. Ny voly rakotra3. Ny fanamasahana ny tany amin’ny alalan’ny fampiasana ny zezi-pahitra sy ny zezi-bazaha4. Ary ny fampiasana ireo karazam-bary mahatohitra ny striga Ireo fitsipika telo voalohany dia mahazo tombony lehibe amin’ny fiarovana sy fanamasahana ny tsiron’ny tany. Ireo tantsaha moa eto dia milaza ny heviny manokana ny amin’ireo traikefa izay ananan’izy ireo ny amin’ny fampiharana ireo fitsipika ireo, ary mbola manazava ihany koa izy ireo ny antony nanaovany sy ny fomba fanaovana azy. Ity horonan-tsary ity dia nadika amin’ny tenim-pirenena dimy dia ny, frantsay, malagasy, anglisy, swahili ary portiogey.Mpiara-miombon’antoka : AfricaRice, Cirad, FOFIFA, GSDM ; Mpanohana ara-bola : BAD amin’ny alalan’ny tetikasa ADRD-SC.


 
Our Sponsors